Thêm trang gian hàng trên web cho bạn …miễn phí !

bn_freeonlineshop-vn

Hiên này Page365 muốn hỗ trợ cho những ai có hứng thú với việc bán hàng online bằng cách cung cấp cho bạn trang gian hàng online trên website miễn phí mà chẳng cần phải tốn thời gian tự lập cho nó mệt người ra. Không chỉ sử dụng hệ thống tốt, mà Page365 còn có thể truy cập sử dụng trang gian hàng online hoặc “Page365 Store” ngay lập tức. Hãy ghé xem những thứ mà bạn sẽ được nhận từ “Page365 Store” là gì nhé ^^

  •  Thêm kênh bán hàng cho bạn
  •  Khách hàng của bạn có thể nhấn đơn đặt hàng từ Page365 Store ngày lập tức mà không cần phải thiết lập hoá đơn cho
  • Giúp bạn có thể quản lý tất cả các đơn đặt hàng từ Facebook, Line và Page365 Store trên cùng một hệ thống Page365 mà chẳng cần phải xem tất cả các trang gian hàng và chuyển ứng dụng lần nữa.

page365-store-ceater-control-vn

Page365 Store - VN

 

Khi khách hàng đặt đơn hàng từ Page365 Store, hoá đơn sẽ được thiết lập và gửi thông báo cho bạn trên trang hệ thống Page365 mà chẳng cần phải chuyển ứng dụng đi đi lại lại để có thể quản lý đơn đặt hàng nữa, mà có thể sử dụng ngay trên Page365 bán hàng tốt và đơn giản trên khắp các kênh, thêm vào đó lại có trang gian hàng online cho bạn biết được những điểm mạnh của Page365 Store. Đừng quên truy cập để sử dụng và chuẩn bị bán hàng tốt nhé !

 

Xem cách sử dụng Page365 Store

Đăng ký sử dụng miễn phi

(Visited 4,392 times, 1 visits today)